Home » Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski

Prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski

Dyżur:

poniedziałki, godz. 11:30-13:00 pokój 222.

Adres pocztowy:

Instytut Filozofii UAM
Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji
ul. Szamarzewskiego 89c
60-568 Poznań
boland@amu.edu.pl

Obszar zainteresowań:

 • Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (zwłaszcza  niemieckiej, polskiej oraz skandynawskiej)
 • filozofia języka
 • antropologia filozoficzna
 • teoria i filozofia komunikacji

Stopnie edukacji:

 • Studia
  Filologia germańska na UAM 1964-1969
 • Doktorat
  Inspiracje pragmatystyczne w poglądach filozoficznych W.M. Kozłowskiego, 1974
 • Habilitacja
  Animal Symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernesta Cassirera, 1981
 • Profesura
  profesor nadzwyczajny UAM 1990
  profesor tytularny 1993
  profesor zwyczajny 1998

Książki autorskie:

 • Lingua ac Communitas (red. naukowa międzynarodowego pisma), Warszawa-Poznań, nr 1 (1992),  nr 2 (1993), nr 3 (1994), nr 4 (1995), nr 5 (1995), nr 6 (1996), nr 7 (1997), nr 8 (1998), nr 9 (1999), nr 10 (2000), nr 11 (2001), nr 12 (2002) , nr 13(2003), nr 14(2004), nr 15(2005), nr 16(2006), nr 17(2008), nr 18(2009)
 • Poglądy filozoficzne Władysława M. Kozłowskiego, Poznań 1979, ss. 150
 • Animal symbolicum. Ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera, Poznan 1980, ss.  189
 • Jednostka-społeczeństwo-państwo. Z filozoficznej refleksji nad zagadnieniem władzy (red.
  naukowa i współaut.) Poznań 1985, ss 144
 • Myśl i zycie. O humanizmie polskim Władysława M. Kozłowskiego, (red. naukowa i
  współaut.), Poznań 1985, ss. 262 + ilustracje
 • Wilhelm von Humboldt, WP, Warszawa 1989, ss. 289
 • Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, PWN,Wa-wa-Poznań 1989,
  ss. 184
 • Komunikacja-rozumienie-dialog, (red. naukowa i współaut.), UAM, Poznań 1990, ss. 180
 • Svea. Ze studiów nad szwedzką nauką i kulturą, (red. naukowa i współaut.), PTPN, Poznań
  1990, ss. 145
 • Artur Schopenhauer. Rekonstrukcje-recepcje-interpretacje, (red. naukowa i współaut.), PTPN,
  Poznań 1991, ss. 118
 • Humanistyka i ekologia, (red. naukowa i współaut.), Warta, Poznań 1992, ss. 188
 • Emanuel Swedenborg. Między empirią a mistycyzmem, PTPN,  Poznan 1992
 • Language and interpretation. Historico-philosophical considerations, (red. naukowa I
  współaut.), UAM, Poznań1992, ss. 119
 • Ochrona środowiska w refleksji humanistycznej (red. nauk. i  współaut.), PTPN, Poznań
  1992,  ss. 120
 • Mały leksykon filozofów (red. nauk. i współaut.), Rebis, Poznań 1993, (2 wyd.  1994)
 • Ciało i dusza. Rozważania filozoficzno-antropologiczne (red. nauk. i współaut.), PTPN,
  Poznań, 1995, ss. 141
 • Humanistyka i kultura fizyczna (współred. nauk.), PTPN,  Poznań 1995,  ss. 136
 • Słownik filozofów (filozofia powszechna), red. naukowa i współaut., Rebis, Poznań 1995, (2
  wyd. 1996)
 • Symbol i rzeczywistość (red. nauk.i współaut.), Wyd.UAM, Poznań 1996, ss.234
 • Tradycja i postęp (red. nauk. i współaut.), Wyd. UAM, Poznań 1997, ss. 294
 • Esbozos sobre la filosofia polaca, Wyd. UAM, Poznań 1998, ss. 95
 • Słownik filozofów polskich (red. nauk. i współaut.), Humaniora, Poznań 1999, ss. 228
 • Leksykon filozofii. Postaci i pojęcia (red. nauk. i współaut.), De Facto, Poznań 2000, ss. 556
 • Poznanie i komunikacja. Szkice z nowożytnej i współczesnej filozofii języka, Koszalin 2005,
  ss. 137
 • Historia filozofii niemieckiej do połowy XIX, Koszalin 2007, ss. 177
 • Homo Universus. Mensch und Sprache in der deutschen und polnischen Philosophie, Koenigshausen & Neumann, Wuerzburg 2011, ss. 264
 • Deutschland. Erbe und Gegenwart, współred. Zofia Moros-Pałys, wyd. WSPiA, Poznań 2013, ss. 345 
 • Filozofia słowa. Zarys dziejów, Poznań, Wyd. UAM, 2016 (dodruk 2018), ss. 306
 • Istoria niemieckoj fiłosofii do sierediny XIX wieka, wyd RIWSZ, Mińsk 2018 ss. 179.

Ponadto ok. 190 artykułów naukowych w języku polskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, rosyjskim, chorwackim oraz chińskim.

Aktywność organizacyjna:

 • Jest założycielem oraz redaktorem naczelnym  międzynarodowego rocznika 'Lingua ad Communitas’, 1992 –
 • 1981-1984 – Prodziekan WNS UAM
 • 1987-1989 – Wicedyrektor IF UAM
 • od 1987 – Kierownik Zakładu Historii Filozofii Współczesnej
 • od 2004 – Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Komunikacji
 • 1990-1993 – Członek Senatu UAM
 • Organizacja 10 międzynarodowych konferencji naukowych w Poznaniu
 • W latach 1978, jesień 1984 / zima 1985, 1992 oraz 1994/95 (grudzień-styczeń) przebywał na zaproszenie Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w RFN (Heidelberg, Moguncja, Bonn, Dortmund)
 • Od września 1989 do stycznia 1990 był gościem Instytutu Szwedzkiego w Sztokholmie, gdzie prowadził badania nad nowożytną filozofią szwedzką.
 • W roku 1987 (jesień) wykładał na dwu Uniwersytetach (Narodowy i Katolicki) w Buenos Aires.
 • Uczestniczył czynnie w szeregu międzynarodowych konferencji, m. in.:
  • Światowy Kongres Filozoficzny w Duesseldorfie (1978),
  • Międzynarodowy Nadzwyczajny Kongres Filozoficzny w Cordobie (1987),
  • Międzynarodowy Sympozjum Heideggerowskie w Bonn (1990),
  • II Międzynarodowy Kongres Uniwersalizmu w Orlando (1995),
  • XVII Deutscher Kongress fuer Philosophie w Lipsku (1996),
  • XX Światowy Kongres Filozofii w Bostonie (1998)
  • XXI Światowy Kongres Filozofii w Istanbule (2003)
  • XXII Światowy Kongres Filozofii w Seulu (2008)
  • XXIII Światowy Kongres Filozofii w Atenach (2013)
 • Współpracuje z Instituto Italiano per gli Studi Filosofici w Neapolu, gdzie przebywał trzykrotnie.
 • Członek towarzystw naukowych w kraju i zagranicą:
  • Allgemeine Gesselschaft fűr Philosophie in Deutschland
  • Kant-Gesellschaft w Bonn,
  • Sociedad Argentina de Historiadores w Buenos Aires,
  • Sociedad Polaca de Amigos de la Historia w Buenos Aires,
  • Hegel-Gesellschaft w Berlinie,
  • Schelling-Gesellschaft w Leonbergu,
  • Polskie Towarzystwo Filozoficzne,
  • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne,
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.