Home » Studia II stopnia – Komunikacja społeczna

Studia II stopnia – Komunikacja społeczna

System Internetowej Rekrutacji

Od roku akademickiego 2018/2019 rekrutacja na studia II stopnia z Filozofii odbywa się na kierunek studiów Filozofia. Po pierwszym semestrze studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności (EtykaKomunikacja społecznaŻycie publiczne) lub kontynuować studia na kierunku Filozofia.

Komunikacja społeczna

macbook-577758_1920

Komunikacja międzyludzka jest podstawowym zjawiskiem społecznym określającym relacje między jednostkami jak i całymi zbiorowościami ludzkimi. Nie można sobie wyobrazić społeczeństwa, kultury, polityki, nauki, religii czy zwykłych, codziennych interakcji międzyludzkich bez komunikacji. Natomiast we współczesnym świecie, w którym kluczową rolę odgrywa informacja, nauka o komunikacji należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów wiedzy.

Studia w ramach specjalności Komunikacja społeczna umożliwiają połączenie filozofii ze zdobywaniem wiedzy na temat: języka, mediów, informacji, retoryki, znaków i symboli, dialogu, edycji i interpretacji tekstów, czyli wszystkiego tego, na co składa się problematyka komunikacyjna.

Specjalność oferuje wiedzę z zakresu filozofii, ale połączoną z kompetencjami praktycznymi. W programie studiów znajdują się przedmioty nakierunkowane bezpośrednio na komunikację (m.in. socjologia komunikacji, psychologia komunikacji, medioznawstwo, retoryka z erystyką, teoria negocjacji, infobrokerstwo). Również przedmioty filozoficzne są zaprojektowane z myślą o specjalności (m.in. filozofia języka, antropologia komunikacji, hermeneutyka). Wiedza ta w połączeniu z kompetencjami umożliwia wejście na rynek pracy w zakresie m.in. PR i marketingu, mediów, HR.

Program studiów