Home » Studia II stopnia – Życie publiczne

Studia II stopnia – Życie publiczne

System Internetowej Rekrutacji

Od roku akademickiego 2018/2019 rekrutacja na studia II stopnia z Filozofii odbywa się na kierunek studiów Filozofia. Po pierwszym semestrze studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności (EtykaKomunikacja społecznaŻycie publiczne) lub kontynuować studia na kierunku Filozofia.

Życie publiczne

W jaki sposób zachęcić obywateli do aktywnego działania? Czy decyzje polityczne odzwierciedlają nasze systemy wartości? Dlaczego jakość debaty publicznej jest wciąż tak dramatycznie niska? Co można zrobić, żeby to zmienić?

Studia w ramach specjalności Życie Publiczne umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat mechanizmów kształtowania sfery publicznej w każdym z jej wymiarów (politycznym, ekonomicznym, prawnym, kulturalnym, etycznym), a także dają szansę na zdobycie praktycznych kompetencji umożliwiających sprawne działanie i realizację celów zawodowych w instytucjach publicznych i prywatnych (trzeci sektor, NGO). Poprzez zorientowanie programu studiów na praktykę, studenci uczą się, jak dokonać zmian w złożonych kwestiach publiczno-społecznych. Zakładamy, że problemy społeczne usytuowane są na granicy nauk, dlatego oferujemy multidyscyplinarne podejście do ich rozwiązania.

Więcej informacji >>

Program studiów