Home » Profile promotorów

Profile promotorów

Wydział Filozoficzny UAM dba o transparentność procesu rekrutacji na studia doktoranckie. Chcąc ułatwić potencjalnym kandydatom i kandydatkom szybkie i sprawne zorientowanie się w bogactwie oferty naszego Instytutu, prezentujemy sylwetki promotorów zainteresowanych opieką nad doktoratami w konkretnych obszarach filozofii. Każdy z poniższych profili zawiera informacje dotyczące zainteresowań badawczych, najważniejszych publikacji, aktualnie prowadzonych badań, współpracy krajowej i międzynarodowej czy wreszcie konkretnych oczekiwań pod adresem potencjalnych kandydatek i kandydatów.

Mamy nadzieję, że ten zbiór czytelnych wskazówek pomoże zainteresowanym osobom w dobraniu odpowiednich partnerów do realizacji własnych badań i pracy naukowej w naszym Instytucie.

Alfabetyczna lista promotorów: