Home » Studia Polonistyczno-Filozoficzne I stopnia

Studia Polonistyczno-Filozoficzne I stopnia

Informator

Ulotka: Studia polonistyczno-filozoficzne I stopnia

„Niezwykle zasadne jest stworzenie przez Instytut Filozofii i Instytut Filologii Polskiej UAM kierunku studiów dwuprzedmiotowych nauczycielskich… W obecnej rzeczywistości oświatowej zauważalny jest ogromny deficyt owych specjalistów i fachowców”
(Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 66 w Poznaniu)

„… interdyscyplinarny charakter kierunku umożliwia zdobycie odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności w zakresie dwóch dyscyplin: języka polskiego i etyki/filozofii… Wiedza ta zgrupowana została w klarowny sposób w odpowiednie moduły… Wśród nich, skupiając się wyłącznie na module filozoficznym i etycznym, warto wymienić takie przedmioty jak Własność intelektualna i prawo autorskie, Prawa dziecka, Gry logiczne czy Różnica i różnorodność społeczna, które oferują nauczanie treści ważnych w pracy przyszłego pedagoga. Zasługuje to tym bardziej na podkreślenie, że są one bardzo rzadko spotykane w obecnej dydaktyce uniwersyteckiej” (Nauczyciel etyki jednego z renomowanych poznańskich liceów)