Home » Programy archiwalne

Programy archiwalne

Specjalność nauczycielska, studia I stopnia:

Etyka — 2013
Filozofia i komunikacja — 2013
Wiedza o społeczeńst­wie — 2013

Filozofia i komunikacja - 2012
Wiedza o społeczeństwie - 2012

Etyka i filozofia - rekrutacja 2011
Etyka i wiedza o społeczeństwie - rekrutacja 2011

Etyka i filozofia - rekrutacja 2010
Etyka i wiedza o społeczeństwie - rekrutacja 2010

Specjalność nauczycielska, studia II stopnia:

Etyka — 2013
Filozofia i komunikacja — 2013
Wiedza o społeczeństwie — 2013

Filozofia - rekrutacja 2012
Wiedza o społeczeństwie - rekrutacja 2012

Etyka i filo­zofia — rekru­tacja 2011
Etyka i wiedza o społeczeńst­wie — rekru­tacja 2011