Home » Techniki Wykorzystania Narzędzi Komputerowych i Internetowych

Techniki Wykorzystania Narzędzi Komputerowych i Internetowych

Charakterystyka kursu: w trakcie szkolenia studenci zapoznają się z zaawansowanymi narzędziami komputerowymi i sieciowymi. Zajęcia prowadzić będzie zespół złożony z pracowników naukowych oraz praktyków
(pracowników firm funkcjonujących w sektorze usług informatycznych). Kurs ma charakter praktyczny i warsztatowy. W czasie szkolenia studenci nabywają dodatkowych umiejętności związanych z pracą w zespołach zadaniowych.

Miejsce szkolenia: laboratorium komputerowe Instytutu Filozofii UAM.

Warunki: w szkoleniu mogą wziąć udział studenci II i III roku studiów licencjackich oraz studenci I i II roku studiów magisterskich uzupełniających. Szkolenie jest bezpłatne

Trenerzy: dr Emanuel Kulczycki, dr Sławomir Leciejewski, dr Mariusz Szynkiewicz, 
mgr inż. Marek Hołowiecki, mgr Tomasz Kaczmarek

Liczba godzin: 30h

Forma zaliczenia: projekt zespołowy

Forma zaświadczenia: Certyfikat Instytutu Filozofii UAM 

Program kursu:

Nazwa modułu

Nazwisko prowadzącego

Liczba godzin

Techniki wyszukiwania informacji w zasobach sieciowych

dr Mariusz Szynkiewicz
mgr inż. Marek Hołowiecki

6h

Nowoczesne techniki edytorskie

dr Emanuel Kulczycki

6h

Zawansowane techniki przygotowywania prezentacji multimedialnych

dr Sławomir Leciejewski

6h

Techniki pozycjonowania stron internetowych

mgr Tomasz Kaczmarek

6h

Przygotowanie projektu końcowego (praca w zespole projektowym)

dobór wykładowcy: w zależności od charakteru projektu końcowego

6h

 

Koordynator kursu: dr Mariusz Szynkiewicz (kantin@wp.pl)