Home » Techniki Public Relations

Techniki Public Relations

 

Charakterystyka kursu:

Miejsce szkolenia: Instytut Filozofii UAM.

Warunki: w szkoleniu mogą wziąć udział studenci II i III roku studiów licencjackich oraz studenci I i II roku studiów magisterskich uzupełniających. Szkolenie jest bezpłatne

Trenerzy:

Liczba godzin:

Forma zaliczenia: projekt zespołowy

Forma zaświadczenia – Certyfikat Instytutu Filozofii  

Program kursu:

Koordynator kursu: dr Lidia Godek (lidia.b.godek@gmail.com)