Home » Tropami Filo­zofii

Tropami Filo­zofii

prof. dr hab. Jan Such – Teoria Wielkiego Wybuchu a problem wieczności świata

dr hab. Krzysztof Łastowski, prof. UAM – O procesie ewolucji biologicznej: pogląd Darwina i jego oponentów

dr hab. Paweł Zeidler, prof. UAM – Nauka a prawda

prof. dr hab. Barbara Kotowa – Kultura i światopogląd

prof. dr hab. Seweryn Dziamski – Moralność czy moralności. Spór o relatywizm etyczny

dr hab. Mariusz Moryń – Wolność i tragizm losu ludzkiego w egzystencjalizmie

dr hab. Roman Kubicki, prof. UAM – Filozofia jako (zapomniane) źródło nadziei

dr hab. Danuta Sobczyńska, prof. UAM – O wspomaganym medycznie macierzyństwie i rodzicielstwie. Kilka dylematów moralnych

prof. dr hab. Marian Wesoły – Natura – człowiek – sztuka w koncepcji Arystotelesa

prof. dr hab. Tadeusz Buksiński – Człowiek w epoce globalizacji

prof. dr hab. Anna Pałubicka – Powrót do etyki pasterskiej – koniec kultury podmiotowości

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz – Kulty, sekty, nowe ruchy religijne we współczesnym świecie