Komunikat Instytutowej Komisji Wyborczej w Instytucie Filozofii UAM

Komunikat Instytutowej Komisji Wyborczej w Instytucie Filozofii UAM

Instytutowa Komisja Wyborcza zaprasza pracowników Instytutu Filozofii UAM, którzy nie są nauczycielami akademickimi na zebranie wyborcze dla dokonania wyboru elektorów. Zebranie odbędzie się 21 marca o godz. 8:30 w sali 215.

Instytutowa Komisja Wyborcza zaprasza pracowników Instytutu Filozofii UAM, którzy nie są nauczycielami akademickimi na zebranie wyborcze dla dokonania   wyboru przedstawiciela do Rady Instytutu. Zebranie odbędzie się 21 marca o godz. 9:00 w sali 215.

Instytutowa Komisja Wyborcza zaprasza nauczycieli akademickich nie mających stopnia doktora habilitowanego – pracowników Instytutu Filozofii UAM,  na zebranie wyborcze dla dokonania wyboru elektorów. Zebranie odbędzie się 21 marca o godz. 9:30 w sali 215.

Instytutowa Komisja Wyborcza zaprasza nauczycieli akademickich nie mających stopnia doktora habilitowanego – pracowników Instytutu Filozofii UAM,  na zebranie wyborcze dla dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Instytutu. Zebranie odbędzie się 21 marca o godz. 10:00 w sali 215.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej

dr hab. Antoni Szczuciński prof. UAM

 

Comments are closed.