Uchwała nr 2/2016

Uchwała nr 2/2016 Instytutowej Komisji Wyborczej w Instytucie Filozofii UAM

 Instytutowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 r. na podstawie § 212 i 220 Statutu UAM podjęła decyzję o ilościowym składzie Kolegium Elektorów w Instytucie Filozofii UAM.

W skład Instytutowego Kolegium Elektorów wejdą 54 osoby:

  • profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Instytucie Filozofii na cały etat – 33 osoby
  • przedstawiciele adiunktów – 8 osób
  • przedstawiciele pozostałych pracowników – 2 osoby
  • przedstawiciel doktorantów – 1 osoba
  • przedstawiciele studentów – 10 osób

Komisja zwraca się do Samorządu Doktorantów i Samorządu Studentów o wyłonienie przedstawicieli do Kolegium Elektorów Instytutu Filozofii.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej

dr hab. Antoni Szczuciński prof. UAM

Comments are closed.