Uchwała nr 3/2016

Uchwała nr 3/2016 Instytutowej Komisji Wyborczej w Instytucie Filozofii UAM

Instytutowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 r. na podstawie § 76 Statutu UAM podjęła decyzję o ilościowym składzie Rady Instytutu Filozofii UAM.

W skład Rady Instytutu wejdą:

  • dyrektor i zastępcy dyrektora Instytutu
  • profesorowie zwyczajni, profesorowie nadzwyczajni i doktorzy habilitowani
  • przedstawiciele adiunktów – 11 osób
  • przedstawiciel pozostałych pracowników – 1 osoba
  • przedstawiciel doktorantów – 1 osoba
  • przedstawiciele studentów – 10 osób

Komisja zwraca się do Samorządu Doktorantów i Samorządu Studentów o wyłonienie przedstawicieli do Rady Instytutu Filozofii.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej

dr hab. Antoni Szczuciński prof. UAM

Comments are closed.