Uchwała nr 4/2016

Uchwała nr 4/2016 Instytutowej Komisji Wyborczej w Instytucie Filozofii UAM

Instytutowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 r. przyjęła następujący harmonogram wyborów w Instytucie Filozofii UAM:

  • 21 marca o godz. 8.30 w sali 215– zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami dla dokonania wyboru elektorów
  • 21 marca o godz. 9.00 w sali 215 – zebranie wyborcze pracowników niebędących nauczycielami dla dokonania wyboru przedstawiciela do Rady Instytutu
  • 21 marca o godz. 9.30 w sali 215 – zebranie wyborcze adiunktów  dla dokonania wyboru elektorów
  • 21 marca o godz. 10.00 w sali 215 – zebranie wyborcze adiunktów dla dokonania wyboru przedstawicieli do Rady Instytutu
  • 9 maja w godz. 9.00 – 10.00 zgłaszanie kandydatów na dyrektora Instytutu Filozofii UAM (dyżur członków Instytutowej Komisji Wyborczej w pok. 210)
  • 16 maja o godz. 10.00 w sali 215 – zebranie wyborcze Kolegium Elektorów dla dokonania wyboru Dyrektora i Wicedyrektorów Instytutu

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej

dr hab. Antoni Szczuciński prof. UAM

Comments are closed.