Uchwała nr 5/2016

Uchwała nr 5/2016 Instytutowej Komisji Wyborczej w Instytucie Filozofii UAM

Instytutowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2016 r. przyjęła następujące zasady organizacyjne wyborów:

  • Zgłaszanie kandydatek/kandydatów na elektorów i do Rady Instytutu będzie odbywało się na zebraniach wyborczych poszczególnych grup pracowników. Przy zgłoszeniu należy przedłożyć pisemną zgodę kandydatki/kandydata.
  • Zgłoszenie kandydatek/kandydatów na dyrektora Instytutu będzie możliwe tylko w czasie dyżuru Komisji Wyborczej. Przy zgłoszeniu należy przedstawić pisemną zgodę osoby kandydującej. Informację o kandydatach Komisja poda do wiadomości publicznej w dniu zgłoszenia.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej

dr hab. Antoni Szczuciński prof. UAM

Comments are closed.