Uchwała nr 6/2016

Uchwała nr 6/2016 Instytutowej Komisji Wyborczej w Instytucie Filozofii UAM w sprawie formularzy zgłoszeniowych

Na podstawie § 208 ust. 1 Statutu UAM Komisja zatwierdziła wzory formularzy zgłoszeniowych oraz wzory zgód na kandydowanie w wyborach przeprowadzanych przez Komisję Wyborczą Wydziału Nauk Społecznych.

Wzory formularzy stanowią załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej

dr hab. Antoni Szczuciński prof. UAM

Comments are closed.