Home » T-2 Filipiak: Tożsamość narracyjna w dobie postprawdy.

T-2 Filipiak: Tożsamość narracyjna w dobie postprawdy.

 

Tożsamość narracyjna w dobie postprawdy. Pytanie o aktualność myśli Charlesa Taylora
Kliknij w okładkę, aby zapoznać się z treścią

Magdalena Filipiak

Tożsamość narracyjna w dobie postprawdy. Pytanie o aktualność myśli Charlesa Taylora

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2021

ISBN 978-83-7654-446-5
DOI 10.14746/978-83-7654-446-5

Zapraszamy do zakupu (to tylko 30 zł)

Magdalena Filipiak jest adiunktem w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy o filozofii komunikacji niemieckiego filozofa Karla-Otto Apla. Jest autorką książki Zwrot komunikacyjny z perspektywy transcendentalno-pragmatycznej. Karla-Otto Apla filozofia komunikacji (2016), współredaktorką pracy Człowiek. Słowo. Działanie (2016) oraz autorką licznych artykułów na temat szeroko rozumianej tematyki etyki, racjonalności i filozofii komunikacji, szczególnie w kontekście relacji między racjonalnością komunikacyjną a strategiczną.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko ujętej filozofii i etyki komunikacji, filozofii dialogu, koncepcji racjonalności, podmiotowości i tożsamości człowieka, antropologii komunikacji. Aktualnie zajmuje się kwestią historii mediów oraz znaczenia mechanizmów Big Data dla kształtowania silnych przekonań.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Data publikacji: 02.12.2021