Home » T-4 Michałowska: Ideologie nieautorytarne

T-4 Michałowska: Ideologie nieautorytarne

Ideologie nieautorytarne – rozwój jednostki a edukacja demokratyczna
Kliknij w okładkę, aby zapoznać się z treścią

Danuta Michałowska

Ideologie nieautorytarne – rozwój jednostki a edukacja demokratyczna

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2021

ISBN 978-83-7654-454-0
DOI 10.14746/978-83-7654-454-0

Zapraszamy do zakupu (to tylko 30 zł)

Danuta Michałowska zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Zakładzie Etyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Opublikowała trzy monografie Drama w edukacji (2008), Neoliberalizm i jego (nie)etyczne implikacje edukacyjne (2013), Wartości w świecie edukacji na początku XXI wieku (2013) oraz wiele artykułów naukowych w zakresie edukacji i filozofii wychowania. Współredaktorka książek Filozoficzne konteksty edukacji artystycznej (2011) oraz Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania (2015).

Jej podstawowe obszary badawcze stanowią filozofia edukacji oraz polityka oświatowa, edukacja szkolna wraz z problematyką pedeutologii, edukacja filozoficzna i etyczna oraz artystyczna.

Autorka jest teoretykiem i praktykiem w zakresie pomocy psychologicznej i terapii psychopedagogicznej oraz kreatywnych metod kształcenia, zwłaszcza dramy i psychodramy. Należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego.

Pasjonatka muzyki i instruktorka jogi.

Data publikacji: 09.12.2021