Home » Zakład Testowy

Zakład Testowy

Misja zakładu

W Zakładzie Testowym podejmujemy refleksję nad umieszczaniem informacji na stronach instytutowych. Do naszych głównych zainteresowań należą: analiza rozwiązań na innych stronach oraz rozważania nad najlepszą formą promocji Instytutu Filozofii. Dodatkowo zajmujemy się przygotowywaniem przyszłych projektów kreowania wizerunku poznańskiej filozofii.Skład osobowy

Fanpage Zakładu |    Strona www

Z życia Zakładu

Nasi pracownicy są aktywnymi uczestnikami życia naukowego publikując monografie oraz artykuły w czołowych periodykach poświęconych naszym zainteresowaniom. Są także uczestnikami konferencji oraz paneli eksperckich.

Wydarzenia

dr hab. Andrzej W. Nowak – Strategie tworzenia wiedzy w obliczu Antropocenu

Filozofia historii. Polityka, religia, ideologia

Archiwum

Najważniejsze publikacje

  1. Sebastian Kowalski, Triada dane-informacje-wiedza w Internecie, „Przegląd epistemologiczny” 2/2017, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Testowego w Pracach Małych, s. 45-56
  2. Bożena Iksińska, Kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych, „Annales-Niebannales”, Nr 23 (1/2016), Oficyna Naukowa „Nobel”, s. 22-34
  3. Wiesław Adamski, Wizerunek studiów wyższych w dyskursie medialnym, Wydawnictwo „Apium Repens”, Prace Duże 2016
  4. Janina Reguła, Envisioning the next Revolution of Information, Helmuth Goetze Verlag GmbH, Paradiesstadt 2015

Archiwum

Inne

  • Mgr Zuzanna Zdolna z wyróżnieniem w Konkursie dla Zdolnych Naukowców Młodego Pokolenia!
  • Prof. Janina Reguła wybrana na przewodniczącą panelu ekspertów nauk humanistycznych Komisji Rozwoju Nauki
  • Mgr Tomasz Staranny otrzymał grant w konkursie „Akord” Towarzystwa Wspierania Nauki