Home » Studia I stopnia – Zarządzanie wiedzą

Studia I stopnia – Zarządzanie wiedzą

Można wybrać tę specjalność po ukończeniu I roku filozofii.

Specjalność dostarcza nowoczesnym studentkom i studentom praktycznych narzędzi niezbędnych do radzenia sobie we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

Jednocześnie daje możliwość rozwijania teoretycznej dociekliwości kluczowej w procesie ciągłego doskonalenia się. Oferujemy oryginalne spojrzenie na zarządzanie wiedzą, które łączy nowoczesny warsztat metodologiczny, czerpiący z tradycji Poznańskiej Szkoły Metodologicznej, z metodykami zarządzania charakterystycznymi dla współczesności.

Cele kształcenia

O naszej innowacyjności i profesjonalizmie świadczy unikatowy projekt realizowany jedynie w Instytucie Filozofii UAM – program Dyplom++. W ramach tej formuły dajemy studentom/kom możliwość pogłębienia swoich kompetencji w zakresie pracy z informacją (“Kurs Infobrokerski”), kreowania wizerunku (“Techniki Public Relations”) oraz technik informatycznych (“Techniki Wykorzystania Narzędzi Komputerowych i Internetowych”).

O kreatywności i nowoczesności studentów i studentek Instytutu Filozofii świadczy z kolei studencki projekt “BusineSophia – philosophical start-up” zrealizowany przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Zgłoś się do nas, a my pokażemy Ci:

 • jak odróżniać wiedzę od informacji i surowych danych
 • jakie są warunki prawdziwości, wiarygodności i użyteczności wiedzy i informacji
 • jak uzasadniać wiedzę i informacje, a jak je krytykować
 • jak reprezentować i wizualizować wiedzę i informacje
 • jak odróżniać wiedzę naukową od wiedzy potocznej

Przyjdź do nas, a dowiesz się:

 • jak odróżniać wiedzę-produkt od wiedzy-zasobu i wiedzy-ograniczenia
 • jak tworzy się nową wiedzę w organizacji
 • jak szacować wartość wiedzy w organizacji
 • jak przezwyciężać ograniczenia wiedzy w organizacji
 • jak projektować kulturę dzielenia się wiedzą i informacjami

Studiuj z nami, a wspólnie zgłębimy najlepsze praktyki metodycznego myślenia i działania w zakresie:

 • analityki wiedzy i informacji
 • syntetyzowania wiedzy i informacji
 • komunikowania wiedzy i informacji

W świecie, gdzie informacje pączkują jak szalone, a wiedza kumuluje się jak wygrana – metodyczne myślenie się opłaca!