Home » Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Profile promotorów

Termin dostarczania dokumentów to 30 czerwca 2017 r., godz. 14:00.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 10-12 lipca 2017 r. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie listownie lub drogą elektroniczną.