Olimpiada Filozoficzna

Adresatami  Olimpiady Filozoficznej są zainteresowani filozofią uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Uczestnikami Olimpiady Filozoficznej, po uzyskaniu zgody KO OF, mogą być również uczniowie szkół podstawowych, w szczególności realizujący indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

https://olimpiadafilozoficzna.edu.pl/


Kontakt z Komitetem Okręgowym Olimpiady Filozoficznej

Sekretarz:KontaktE-mailDyżur
Agnieszka Dziamska880 496 502olimpiada.filozoficzna.poznan@gmail.compn. i czw.
16.00 - 17.00