Wsparcie dla studentów

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu.Zapraszamy

Dla studentów z ASD

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci z ASD (ang. Autism Spectrum Disprder) mogą skorzystać z różnych form wsparcia, które pomagają w studiowaniu. Wszelkich informacji o wsparciu dostępnym na UAM udziela Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.Zapraszamy

Praktyki studenckie

Podstawowym zadaniem praktyk jest zdobycie doświadczenia zawodowego przez studentów-praktykantów w organizacjachSzczegóły