Oferta dla szkół i młodzieży

lekcjafilozWydział Filozoficzny UAM zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i średnie do skorzystania z nieodpłatnej oferty wykładów i warsztatów, których celem jest propagowanie wiedzy filozoficznej wśród uczniów szkół. Akcja „Desant filozoficzny” prowadzona jest w ramach współdziałania Wydziału Filozoficznego UAM z otoczeniem społecznym.

Desant filozoficzny – edycja II

Kierownik projektu

dr Mariusz Szynkiewicz
Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych
e-mail: marszyn@amu.edu.pl

desantfiloz

Koordynator projektu

mgr Filip Leszczyński
Pełnomocnik Dziekana ds. promocji
e-mail: filip.leszczynski@amu.edu.pl