Obszary działania Rady Interesariuszy Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 1. Obszar ogólny:
  • Pomoc w określaniu długoterminowej wizji i strategii rozwoju Wydziału.
 2. Obszar kształcenia:
  • Pomoc w konstruowaniu oraz opiniowanie programów kształcenia na kierunkach i w specjalnościach prowadzonych przez Wydział, w szczególności planów studiów i efektów uczenia się.
  • Opiniowanie projektów rozwoju oferty kształcenia Wydziału.
  • Pomoc w organizacji praktyk i staży studenckich.
  • Wspomaganie działalności wydziałowego samorządu studenckiego oraz kół naukowych afiliowanych przy Wydziale.
 3. Obszar badawczy:
  • Wzajemne wsparcie eksperckie w zakresie prowadzonej działalności.
  • Pomoc w popularyzacji wyników działalności badawczej prowadzonej przez Wydział.
  • Współdziałanie przy realizacji projektów grantowych.
 4. Obszar społeczny:
  • Stworzenie możliwości zatrudniania absolwentów.

Skład Rady:

 1. Joanna Gaca-Wyczółkowska – sekretarz Wydawnictwa Miejskiego „Posnania”, nauczyciel akademicki
 2. Joanna Janowicz-Strzyżewska – specjalistka ds. marketingu i PR, THINK BIG, wcześniej projekty PR w ramach UEFA Fan Zone
 3. Rafał Janus – dyrektor I LO im. Stanisława Dubois w Koszalinie
 4. Jacek Kołtan – wicedyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
 5. Krystian Marchwiak – prezes sądu rejonowego w Chodzieży, SSR
 6. Paweł Mikołajewski – burmistrz miasta i gminy Biały Bór (woj. Zachodniopomorskie)
 7. Ewa Superczyńska – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 8. Radosław Wąs - dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku
 9. Tadeusz Wojewódzki – infobroker, dyrektor Centrum Infobrokerstwa Systemowego, nauczyciel akademicki