Wybory 2024 - 2028

Zgłoszenie kandydata do kolegium elektorów PDFDocx
Oświadczenie kandydata na członka kolegium elektorów PDF
Zgoda kandydata na członka kolegium elektorów PDF Docx

Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia oraz wskazanie kandydata na Dziekana Wydziału

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów, kalendarza wyborczego oraz podstawy prawnej znajdują się na stronie:

https://amu.edu.pl/uniwersytet/wybory2024