Studium Doktoranckie Wydziału Filozoficznego UAM

Kierownik:

prof. UAM dr hab. Zbigniew Tworak
e-mail: tworak@amu.edu.pl
tel.: +48618292277