Ethics in Progress

Profil pisma obejmuje szeroko rozumianą etykę, filozofię praktyczną, metaetykę, teorię sprawiedliwości, teorię prawa, edukację moralną, obywatelską oraz demokratyczną, dydaktykę etyki, etykę zawodową, psychologię rozwoju moralnego oraz powiązane powyższymi dziedzinami studia empiryczne.Poznaj nas!

Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna

Czasopismo stanowi miejsce spotkania i współpracy dwóch środowisk: filozofów politycznych i filozofów prawa aktywnych w instytutach filozofii oraz teoretyków i filozofów prawa aktywnych na wydziałach prawa.Zapraszamy!

Peitho. Examina Antiqua

PEITHO / Exa­mina Anti­qua is an inter­na­tio­nal jour­nal devo­ted to the inve­sti­ga­tion of ancient Greek, Roman and Byzan­tine tho­ught.Wellcome!

Preteksty

Studenckie Czasopismo Filozoficzne KSF UAM Zajrzyj do nas!