Ethics in Progress

Oficjalna strona internetowa:E-mail redakcji:Redaktor naczelny:
www.ethicsinprogress.amu.edu.plethics@amu.edu.plprof. dr hab. Ewa Nowak

Profil pisma obejmuje szeroko rozumianą etykę, filozofię praktyczną, metaetykę, teorię sprawiedliwości, teorię prawa, edukację moralną, obywatelską oraz demokratyczną, dydaktykę etyki, etykę zawodową, psychologię rozwoju moralnego oraz powiązane powyższymi dziedzinami studia empiryczne. Pismo redagują prof. dr hab. Ewa Nowak i dr Tomasz Raburski. Działanie czasopisma wspiera międzynarodowa rada programowa zrzeszająca badaczy i specjalistów kilkunastu krajów. Wydawcą Ethics in Progress jest Wydział Filozoficzny UAM w Poznaniu.

Artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie są recenzowane w systemie double-blind. Czasopismo posiada wdrożone standardy wydawnicze zgodne z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics), korzysta z cyfrowych identyfikatorów dokumentów elektronicznych (numery DOI) oraz cyfrowych numerów identyfikacji naukowców (numery ORCID).

W latach 2019-2020 czasopismo Ethics in Progress jest beneficjentem grantu MNiSW 261/WCN/2019/1 “Wsparcie dla Czasopism Naukowych”.

ISSN: 2084-9257

Profil czasopisma Ethics in Progress w serwisie Academia.Edu

Profil czasopisma Ethics in Progress w serwisie Facebook

Profil czasopisma Ethics in Progress w serwisie Instagram

Profil czasopisma Ethics in Progress w serwisie Twitter