Home » Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Profile promotorów

Termin dostarczania dokumentów to 29 czerwca 2018 r., godz. 14:00.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 9-11 lipca 2018 r. Kandydaci zostaną poinformowani o terminie listownie lub drogą elektroniczną.