Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy studentki i studentów do udziału w 15. badaniu jakości kształcenia i podzielenia się swoimi opiniami na temat studiów na UAM. Anonimowa ankieta będzie dostępna do 30 czerwca w systemie usosweb.amu.edu.pl i ankieter.amu.edu.pl.


Celem badania jest nie tylko pomiar satysfakcji studentów z jakości zajęć, programów studiów, metod oceniania czy warunków studiowania. Chcemy się dowiedzieć, które z ocenianych przez Was aspektów kształcenia zasługują na utrwalenie, a które z nich powinniśmy poprawić lub doskonalić.

Każdy głos w badaniu ma znaczenie, o czym również będziecie mogli się przekonać podczas akcji-grywalizacji „Liczymy ankiety!”, w której każdy wydział i filia UAM, który uzyska wynik co najmniej 33% wypełnionych ankiet, otrzyma nagrodę w postaci godzin dziekańskich.

Raporty z poprzednich edycji badania znajdują się na stronie jakosc.amu.edu.pl w zakładce Badania jakości kształcenia.

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/studenci/15.-badanie-jakosci-ksztalcenia