Data publikacji w serwisie:

BESTStudentCAMP (konkurs IDUB nr 143)

Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym BESTStudentCAMP

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci:

  • pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (90% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (90% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę),
  • drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2,
  • uczestnicy poprzednich edycji konkursów: BESTStudentGRANT (konkurs IDUB nr 079 oraz 119) ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs IDUB nr 117).

Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2024 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach,  w dniach 16-20 września 2024 r. W ramach Szkoły Letniej zostaną zaproponowane zajęcia m.in z:

  • umiejętności prezentowania wraz z tworzeniem prezentacji PowerPoint,
  • umiejętności aplikacji o studenckie granty,
  • emisji głosu i jej wpływu na wizerunek zawodowy,
  • etykiety akademickiej,
  • umiejętności efektywnego myślenia i działania,
  • wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji w pracy badawczej.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów. Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

Aplikować do konkursu należy do 24 maja przez stronę ID-UB Proposals:

https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 143 BESTStudentCAMP)

Udział w BESTStudentCAMP jest dla uczestników BEZPŁATNY.

Strona FB: Best Student UAM

Więcej informacji znajduje się na stronie UAM.