Data publikacji w serwisie:

Godziny dziekańskie we wtorek 30.04

Dziekan Wydziału Filozoficznego UAM prof. dr hab. Roman Kubicki na wniosek Rada Samorządu Studentów Wydziału Filozoficznego UAM ustanawia godziny dziekańskie od godz. 11:30 w dniu 30 kwietnia 2024 r.