Informacje o warsztatach i grupie wsparcia - maj i czerwiec

Poradnia Zdrowia Psychicznego UAM

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego zaprasza wszystkich studentów na organizowane warsztaty psychoedukacyjno - rozwojowe.

  1. Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji.
  2. Emocje - siła niszcząca czy budująca?
  3. Asertywność w pigułce (online).
  4. Jak dbać o odporność psychiczną?

Wszystkie informacje o warsztatach można znaleźć na stronie Poradni RiWP, w zakładce "warsztaty": https://uam.sharepoint.com/sites/PoradniaRozwojuiWsparciaPsychicznego/SitePages/Warsztaty.aspx

Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
DS "Hanka", al. Niepodległości 26,
61-714 Poznań