Redakcja naukowa

Redakcja naukowa serii

Prof. UAM dr hab. Piotr W. Juchacz
Przewodniczący Komisji Filozoficznej PTPN

Prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern
Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Wydziału Filozoficznego UAM

Od powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 1857 roku filozofowie, by wspomnieć tylko pierwszego
prezesa towarzystwa hr. Augusta Cieszkowskiego czy Karola Libelta, brali czynny udział zarówno w jego pracach
naukowych, jak i aktywnościach nastawionych na krzewienie wiedzy wśród współobywateli.

Kontynuując tę tradycję, obecne władze Komisji Filozoficznej PTPN podjęły inicjatywę wspólnego z Wydziałem Filozoficznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza wydawania serii Wykłady Poznańskie z Filozofii, której ambicją jest przywrócenie ducha res publica literaria naszym czasom, wszakże w postaci nowej, zdemokratyzowanej i otwartej na krytycznych obywateli dążących do oświeconego rozumienia otaczającego ich świata.

Pochłonięci badaniami pogłębiającymi obecny stan wiedzy ludzkiej, częstokroć nie doceniamy znaczenia podzielenia się ich wynikami z szerszym gronem wykształconych czytelników.
Mamy nadzieję, że seria Wykłady Poznańskie z Filozofii wraz z towarzyszącymi jej wykładami publicznymi stanowić
będzie agorę deliberacji pomiędzy badaczami i światłymi obywatelami Rzeczypospolitej.